Ribe Clinic Protocol COVID Free

Ribe Clinic Protocolo COVID Free

A Ribe Clinic el més important és tenir cura de la salut dels nostres pacients. Hem treballat rigorosament en els protocols de seguretat i prevenció davant el Coronavirus, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

 

Instruccions al pacient abans de venir a la clínica (acompanyants i puntualitat)

Els pacients acudeixen a la clínica amb cita prèvia que es recorda el dia abans.

Si el pacient té febre, tos, o símptomes descrits relacionats amb la infecció per COVID 19 o ha estat amb algun contacte positiu per COVID 19 es reprograma la cita.

El pacient ha d’acudir a la clínica sol, sense acompanyant. En cas de ser necessari que acudeixi acompanyat, ho estarà d’una sola persona i aquesta ha de respectar les mateixes mesures d’higiene i protecció que s’exigeixen al pacient en l’entrada a la clínica.

El pacient ha d’arribar a l’hora pactada (no molt abans per evitar esperes innecessàries). En cas d’acudir abans de l’hora, i amb l’objecte d’organitzar mecanismes de control d’accés, se li podrà sol·licitar que torni de nou a la seva hora.

Les visites en consulta estan programades i més espaiades de temps per poder garantir les normes de distanciament i així minimitzar els temps d’espera.

 

Protocol de recepció al pacient a la clínica

A l’accedir a la clínica, la recepció és àmplia, ventilada per un balcó i un pati i protegida amb unes mampares de metacrilat i un espai de seguretat d’aproximadament 2 metres fins al taulell de recepció.

S’ha instal·lat un sistema de purificació de l’aire per a l’eliminació de partícules i microorganismes.

La persona que es trobi en recepció porta una mascareta quirúrgica o una màscara FPP2 homologada.

Es verifica que el pacient porti la mascareta correctament posada i se li sol·licita que es renti les mans amb un gel hidroalcohòlic que està en la recepció.

El pacient s’acompanya a la sala d’espera i se li lliura un qüestionari que ha d’omplir sobre si pateix símptomes COVID 19 o si ha estat amb un possible contacte.

S’explica al pacient que, en l’hipotètic cas de creuar-se amb un altre pacient a la consulta, ha de mantenir una distància de seguretat de 2 metres.

 

Protocol de sala d’espera i espais generals

Sales d’Espera: totes les sales d’espera disposen de balcó que roman obert, si la temperatura ho permet, o sinó s’obre 10 minuts cada 1 hora per ventilar, seguint les recomanacions dels experts. A les sales d’espera, es disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic.

El pacient estarà sol a la sala d’espera o un màxim de 2 pacients separats més de 2 metres.Banys: Disposen d’un sabó líquid per a la higiene de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica i tovalloles de paper d’un sol ús.

Espais comuns: La clínica disposa d’una superfície de 400 metres i totes les sales de tractament, i sales d’espera posseeixen balcons que permeten ventilar l’espai 10 minuts cada hora o es mantenen oberts, si la temperatura ho permet.

Es realitza una exhaustiva neteja de les consultes i de totes les zones comunes per una empresa de neteja. Els espais comuns s’airegen cada hora, uns 10 minuts.

 

Protocol de sala de tractament o de consulta

Totes les sales de consulta de Ribe Clinic disposen d’1 ó 2 balcons que romanen oberts, si la temperatura ho permet, o s’obren cada hora uns 10 minuts per ventilar.

Abans del tractament: la sala ha estat ventilada durant 10 min.Després del tractament: Es procedeix a una minuciosa neteja i desinfecció de superfícies i zones de contacte amb el pacient i es llença el material d’un sol ús utilitzat.

En el cas d’usar làsers, fonts de llum o altres equips d’electromedicina les peces de mà, quadre de control de paràmetres i la protecció ocular es neteja i desinfecta entre cada pacient així com les de personal sanitari.

En la mesura del possible, quan es tracta al pacient es fa servir material d’un sol ús (bates de plàstic o cel·lulosa d’un sol ús de màniga llarga que rebutgen entre cada pacient).

Sempre es fa servir mascareta quirúrgica o FFP2, ulleres de protecció i / o pantalla facial, en cas de molta proximitat facial.

 

EL NOSTRE PERSONAL, PEÇA FONAMENTAL A LA PREVENCIÓ

Qualsevol mesura de protecció ha de començar per protegir adequadament als nostres treballadors. Tot el personal de la clínica compta amb la informació i formació específica i actualitzada sobre les mesures d’higiene i protecció.

El personal de la clínica ha estat sotmès a les proves de COVID 19 per detectar possibles infectats i saber qui han passat la malaltia i posseeixen immunitat. A més, tots compten amb les proteccions d’acord al seu lloc de treball i nivell d’exposició a risc de contagi (mascaretes quirúrgiques, FFP2, pantalles de protecció i guants).

La formació ha estat una part fonamental de la tornada a l’activitat.