HIFU Ultraformer III

HIFU ultraformer III

HIFU (ultrasons focalitzats d’alta intensitat) l’Ultraformer III és un dispositiu d’estirament facial i remodelació corporal completament no invasiu que proporciona un procediment de tractament personalitzat per a tota la cara, el coll i el cos.

Utilitzant la tecnologia HIFU amb cartutxos enfocats micro i macro, l’Ultraformer III aborda els signes d’envelliment per restaurar la joventut i la confiança.