En què consisteix el tractament capil·lar de mesoteràpia?

La mesoteràpia és una tècnica mèdica que consisteix en l’administració de substàncies, que varien segons el tipus i grau de la patologia a tractar, mitjançant múltiples injeccions superficials intradèrmiques.

La solució que s’injecta pot contenir una gran varietat de minerals, vitamines, aminoàcids, àcids nucleics i co-enzims. El compost final que s’administra depèn de les necessitats de cada pacient.

En els tractaments per als cabells, la mesoteràpia s’aplica a les zones calbes del cuir cabellut del pacient i / o en tot el cuir cabellut per tractar la caiguda de cabells i l’alopècia.

Quins són els objectius de la mesoteràpia en el tractament per l’alopècia o caiguda de cabells? 

L’objectiu d’aquest tractament per al cabell serà diferent segons la causa que origini l’alopècia o pèrdua de cabells. En general, es busca:

  • Reduir la pèrdua de cabell.
  • Promoure el creixement de cabells estimulant l’activitat de fol·licles hipoactius.
  • Enfortir els cabells amb oligoelements i nutrients essencials.

Quins productes s’injecten en aquest tractament capil·lar?

La composició de la mesoteràpia capil·lar s’individualitza segons la causa de l’alopècia del pacient. Així tenim:

  • Reguladors hormonals de l’enzim reductasa en l’alopècia androgenètica.
  • Vasodilatadores que augmenten el flux sanguini i afavoreixen el desenvolupament del fol·licle pilós estimulant el creixement de cabells.
  • Oligoelements que afavoreixen la producció de factors de creixement i contraresten l’estrès oxidatiu.
  • Regeneradors de l’epiteli: són vitamines que milloren el metabolisme del fol·licle i enforteixen el cabell.
null

Quant dura el tractament capil·lar de mesoteràpia i amb quina freqüència he de fer el tractament per als cabells?

En general, la sessió d’aquest tractament per al cabell dura entre 20 i 30 minuts.

La freqüència varia d’1 a 2 vegades per setmana i la durada del tractament capil·lar és inicialment de 3 mesos de durada. Després es poden realitzar sessions de manteniment cada 15 ó 30 dies per altres 3 mesos.

Tant la durada del tractament com la freqüència seran avaluades en cada pacient en particular segons la patologia capil·lar a tractar, pel metge professional.

La mesoteràpia capil·lar es realitza en monoteràpia o combinada amb altres tractaments capil·lars com autotrasplantament de cèl·lules regeneratives, LEDS i / o complements nutricionals.